9 shkurt 2018 - Takimi në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

 

Sot datë 9 shkurt 2018 u zhvillua në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë takimi mes zonjës Lindita Nikolla, Ministre e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe grupit të punës për hartimin e bazës ligjore dhe nënligjore të reformës në Akademinë e Shkencave. Në takim morën pjesë edhe përfaqësuesit e komisionit të mirëbesimit të ngritur mes Akademisë së Shkencave dhe MASR-it.


Për më shumë mbi ecurinë e reformës na ndiqni në Ecuria e Reformës