Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

9 shkurt 2018 - Takimi në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

 

Sot datë 9 shkurt 2018 u zhvillua në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë takimi mes zonjës Lindita Nikolla, Ministre e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe grupit të punës për hartimin e bazës ligjore dhe nënligjore të reformës në Akademinë e Shkencave. Në takim morën pjesë edhe përfaqësuesit e komisionit të mirëbesimit të ngritur mes Akademisë së Shkencave dhe MASR-it.


Për më shumë mbi ecurinë e reformës na ndiqni në Ecuria e Reformës