U zhvillua mbledhja e Komisionit Ad Hoc të reformës, datë 5 shkurt 2018

 

Gjatë takimit të Komisionit të datës 5 shkurt në sallën “Akademikët”, u diksutua rreth këtyre cështjeve dhe u bënë këto propozime. Në seksionin: "Kriteret dhe procedurat për konkurrim për titullin Akademik i Asociuar". Për kriteret e përgjithshme të pranimit:

 

 • Të nënvizohet përmbushja e kritereve të përgjithshme ligjore detyruese

 • Të nënvizohet përmbushja e kritereve të përgjithshme profesionale detyruese

 

Për kriteret e vecanta të pranimit:

 

 • Të nënvizohet përmbushja e kritereve të vecanta ligjore detyruese

 • Kriteret e vecanta të ndahen sipas seksioneve

  • Shkenca natyrore-teknike

  • Shkenca shoqërore albanologjike

  • Krijimtarinë artistike
    

 

Akademikët anëtarë të komisionit bënë diskutime, sugjerime e plotësime të mëtejshme në draftin e dokumentit “Kriteret dhe procedurat për konkurrim për titullin Akademik i Asociuar”. Mbledhja e rradhës do të njoftohet në vijim.