Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

 

 

U zhvillua mbledhja e Komisionit Ad Hoc të reformës, datë 5 shkurt 2018

 

Gjatë takimit të Komisionit të datës 5 shkurt në sallën “Akademikët”, u diksutua rreth këtyre cështjeve dhe u bënë këto propozime. Në seksionin: "Kriteret dhe procedurat për konkurrim për titullin Akademik i Asociuar". Për kriteret e përgjithshme të pranimit:

 

 • Të nënvizohet përmbushja e kritereve të përgjithshme ligjore detyruese

 • Të nënvizohet përmbushja e kritereve të përgjithshme profesionale detyruese

 

Për kriteret e vecanta të pranimit:

 

 • Të nënvizohet përmbushja e kritereve të vecanta ligjore detyruese

 • Kriteret e vecanta të ndahen sipas seksioneve

  • Shkenca natyrore-teknike

  • Shkenca shoqërore albanologjike

  • Krijimtarinë artistike
    

 

Akademikët anëtarë të komisionit bënë diskutime, sugjerime e plotësime të mëtejshme në draftin e dokumentit “Kriteret dhe procedurat për konkurrim për titullin Akademik i Asociuar”. Mbledhja e rradhës do të njoftohet në vijim.