Kalendar i Ligjëratave Akademike mbi veprat e nominuara për Çmimet Shkencore Kombëtare 2017

 

 


Ligjëratat akademike mbi veprat e nominuara për Çmimet Shkencore Kombëtare 2017, kanë si synim paraqitjen e veprave në konkurrim në kategoritë përkatëse të çmimeve shkencore. Ato do të mbahen prej autorëve gjatë muajit shkurt 2018, në mjediset e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

 

Ligjëratat do të zhvillohen në formën e forumeve të hapura, me pjesëmarrje të gjerë nga bashkësia akademike, kërkues shkencorë, studiues të dijeve të ndryshme, përfaqësues të universiteteve, përfaqësues të medias etj. Në rast të mungesës së autorit në prezantim, ligjërata do të mbahet prej studiuesve, të cilëve u është deleguar e drejta e përfaqësimit nga ana e autorit.

 

(Ligjëratat parashikohen të zgjatin 40-60 minuta. Pyetje dhe diskutime: 15-30 minuta).

 

Klikoni për të lexuar kalendarin.