Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

ISC

 

ISC (International Science Council), ose Këshilli Ndërkombëtar Shkencor, është një organizatë jo-qeveritare me anëtarë nga e gjithë bota, e sjell bashkë 40 organizata e shoqata shkencore ndërkombëtare dhe mbi 140 organizata kombëtare e rajonale. ISC u krijua në vitin 2018, pas bashkimit të ICSU (International Council for Science) dhe ISSC (International Social Science Council). Mbetet organizata më e madhe jo-qeveritare e këtij lloji në shkallë globale. Vizioni i ISC është përparimi i shkencës si një e mirë publike, ndaj dija, të dhënat dhe ekspertiza shkencore duhet të jenë në dobi të gjithkujt, e shkenca duhet të jetë gjithëpërfshirëse në edukim dhe zhvillimin e kapaciteteve. Aktivitetet e ISC përqendrohen më shumë në tri fusha: kontributi i shkencës ndaj politikave, në ndihmë të një kërkimi shkencor sa më të dobishëm për shoqërinë; kontributi i politikave në shkencë, për një kërkim shkencor sa më cilësor; si dhe liria e punës kërkimore shkencore. Çështjet ku ISC i zhvillon këto aktivitete janë të tilla si varfëria, mirëqenia sociale, mjedisi, të dhënat dhe këshillimi shkencor për qeveritë. Akademia e Shkencave e Shqipërisë është anëtare e ISC që prej vitit 2009.