Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

IAP

 

IAP (InterAcademy Partnership) i pati fillesat zyrtarisht në Afrikën e Jugut në mars të vitit 2016, duke bashkuar tri rrjete akademish të shkencave, mjekësisë dhe inxhinierisë, të cilat ishin: IAP, rrjeti botëror i akademive të shkencave; IAMP (InterAcademy Medical Panel) dhe IAC (InterAcademy Council). Me partneritetin e ri, më shumë se 130 akademi anëtare kombëtare dhe rajonale punojnë së bashku për të mbështetur rolin e shkencës dhe përpjekjeve për të zgjidhur problemet më të vështira për sot. IAP sidomos synon që me ekspertizën e saj të ndihmojë në politika, përmirësimin e shëndetit publik, promovimin e ekselencës në edukimin shkencor, si dhe qëllime të tjera. Akademitë anëtare janë institucione të pavarura dhe të përkushtuara, të cilat japin kontributin e tyre në arritjen e këtyre qëllimeve, me rolet që ato luajnë në vendet përkatëse, si për nga paanshmëria e tyre për interesa ekonomike e politike, ashtu edhe për cilësinë e punës kërkimore që ato ofrojnë dhe këshillimin në hartimin e politikave të ndryshme.