Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

DPKI

 

DPKI (Direktorati i Përgjithshëm i Kërkimit dhe Inovacionit) është organ i Komisionit Europian, me seli në Belgjikë dhe përgjegjës për politikat e kërkimit dhe inovacionit të Bashkimit Europian dhe për koordinimin e aktiviteteve që kanë lidhje me to. Misioni i DPKI është zbatimi i politikave europiane me qëllimin e përmbushjes se strategjisë Europa 2020 dhe nismës kyçe të saj, “Bashkimi për Inovacionin”. DPKI analizon politikat, duke parë pikat e tyre të dobëta dhe të forta, e duke mundësuar rekomandime të cilat janë specifike për vendet e ndryshme. Përveç monitorimit të nismës “Bashkimi për Inovacionin”, gjithashtu DPKI jep kontribut në Zonën Kërkimore Europiane. Objektivat afatgjata të DPKI janë arritja që Europa të jetë një vend më i mirë për të jetuar e punuar, duke zbatuar politika shkencore të cilat nxisin rritjen, punësimin dhe përballen me sfidat kryesore sociale.