Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

ALLEA

 

ALLEA (All European Academies) është Federata Europiane e Akademive të Shkencave Shoqërore e Natyrore. E themeluar në vitin 1994, ALLEA përfshin pothuajse 60 akademi e shoqata nga mbi 40 vende të Këshillit të Europës dhe nuk ndikohet nga interesa politike, ekonomike, apo ideologjike. Gjithashtu, ALLEA përfshin dhe akademi të cilat nuk janë nga vende të Bashkimit Europian. Akademitë anëtare të ALLEA janë komunitete vetë-qeverisëse që i përkasin të gjitha fushave të shkencave natyrore, shoqërore dhe arteve, ndaj ALLEA mundëson një cilësi të lartë të ekspertizës shkencore. E regjistruar si shoqatë në bazë të ligjeve të Holandës, ALLEA ka statutet e saja. Misioni i saj kryesor përfshin arritjen e ekselencës në kërkimin shkencor dhe përmirësimin e politikave që lidhen me të, bashkëpunimin ndërkombëtar të akademive të ndryshme me shkëmbim eksperiencash e informacioni, këshillimin e pavarur shkencor ndaj institucioneve të ndryshme, etj. duke e parë Europën të ndërlidhur nga faktorë të ndryshëm, si shkencorë dhe ekonomikë, ashtu edhe historikë, socialë, apo politikë.

 

 

Lexoni Liria akademike dhe autonomia institucionale

Lexoni letrën e presidentit të ALLEA-s, prof. Günter Stock, mbi draftligjin për Akademinë e Shkencave (7 mars 2018).

Lexoni letrën e presidentit të ALLEA-s, prof. Günter Stock, mbi draftligjin për Akademinë e Shkencave (7 mars 2018) në gjuhën shqipe.