Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

ALLEA

 

ALLEA është Federata Europiane e Akademive të Shkencave dhe Arteve, e cila përfaqëson më shumë se 50 akademi nga mbi 40 vende të Europës. Që prej themelimit të saj në vitin 1994, ALLEA përfaqëson në arenën europiane akademitë e saj anëtare dhe kërkon promovimin e shkencës si një e mirë publike botërore.


Aktivitetet tona synojnë përcaktimin e kushteve për shkencën dhe kërkimin shkencor, duke mundësuar këshillimin shkencor më të mirë të mundshëm për qytetarët dhe për politikëbërësit, si dhe duke përforcuar rolin e shkencës në shoqëri. Me frymën e bashkëpunimit dhe bashkëveprimit të vërtetë, ALLEA mundëson një platformë për akademitë europiane që të punojnë së bashku mbi çështje të interesit të përbashkët dhe për përmirësimin e kushteve të njerëzve që jetojnë në Europë. Zgjidhja e sfidave në një botë gjithmonë e më të ndërlikuar kërkon bashkëpunim ndërdisiplinor gjithëpërfshirës si dhe bashkëveprim ndërkombëtar që nga fillimi e deri në fund.


Më shumë informacion mbi ALLEA-n mund të gjendet këtu: www.allea.org

 

Lexoni Prioritetet Strategjike të ALLEA-s për 2019-2024


Lexoni
Liria akademike dhe autonomia institucionale


Lexoni
letrën e presidentit të ALLEA-s, prof. Günter Stock, mbi draftligjin për Akademinë e Shkencave (7 mars 2018).


Lexoni
letrën e presidentit të ALLEA-s, prof. Günter Stock, mbi draftligjin për Akademinë e Shkencave (7 mars 2018) në gjuhën shqipe.