Category: Të reja
Written by Nevila
Hits: 5534

 

9 tetor 2018 - Nënshkruhet Memorandumi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë (ASHSH) dhe Akademisë së Studimeve Albanologjike (ASA).

 

Lexoni Memorandumin.