Fituesit e Çmimeve Shkencore Kombëtare Vjetore (2016)

Fitues i Çmimit Shkencor kombëtar vjetor "Çabej"

Pëllumb XHUFI

Pëllumb XHUFI
Fitues i Çmimit Shkencor kombëtar vjetor "Radovicka"

Niko PANO

Niko PANO
Fitues i Çmimit shkencor kombëtar vjetor për kërkuesin e ri më të suksesshëm në fushën e shkencave shoqërore-albanologjike

Andi RËMBECI/Sokol ÇUNGA

Andi RËMBECI
Sokol ÇUNGA
Fitues i Çmimit shkencor kombëtar vjetor për kërkuesin e ri më të suksesshëm në fushën e shkencave natyrore - teknike

Rigers BAKIU

Rigers BAKIU
Të nominuar për Çmimin Shkencor kombëtar vjetor "Çabej"
Kliko për të parë të plotë në kanalin zyrtar YouTube të ASH

 

Dhori QIJAZI

Dhori QIJAZI

Ethem LIKAJ

Ethem LIKAJ

Matteo MANDALÀ

Matteo MANDALÀ

Pëllumb XHUFI

Pëllumb XHUFI
Të nominuar për Çmimin Shkencor kombëtar vjetor "Radovicka"
Kliko për të parë të plotë në kanalin zyrtar YouTube të ASH

Alfred FRASHËRI/Romeo EFTIMI

Alfred FRASHËRI
Romeo EFTIMI

Apostol VASO

Apostol VASO

Genc SULÇEBE

Genc SULÇEBE

Niko PANO

Niko PANO
Të nominuar për Çmimin shkencor kombëtar vjetor për kërkuesin e ri më të suksesshëm në fushën e shkencave shoqërore-albanologjike
Kliko për të parë të plotë në kanalin zyrtar YouTube të ASH

Andi RËMBECI/Sokol ÇUNGA

Andi RËMBECI
Sokol ÇUNGA

        Gjon BERISHA

Gjon BERISHA

        Nebi BARDHOSHI

Nebi BARDHOSHI
Të nominuar për Çmimin shkencor kombëtar vjetor për kërkuesin e ri më të suksesshëm në fushën e shkencave natyrore - teknike
Kliko për të parë të plotë në kanalin zyrtar YouTube të ASH

Erida GJINI

Erida GJINI

        Rigers BAKIU

Rigers BAKIU
Konferencë ndërkombëtare e studimeve shqiptaro-greke me temë: “Përmasa diakronike dhe sinkronike të ndërveprimit gjuhësor dhe kulturor midis grekëve dhe shqiptarëve”

 

Konferenca e dytë ndërkombëtare e studimeve shqiptaro-greke me temë: “Përmasa diakronike dhe sinkronike të ndërveprimit gjuhësor dhe kulturor midis grekëve dhe shqiptarëve” (27-28 mars 2015).


Konferenca u organizua nga Seksioni i shkencave shoqërore dhe albanologjike në bashkëpunim me Lidhjen Filologjike Shqiptaro-Greke, Institutin e Studimeve Moderne Greke të Universitetit “Aristoteli” të Selanikut.


Kumtimet prekën një tematikë të larmishme: marrëdhëniet shekullore gjuhësore-kulturore midis shqipes dhe greqishtes, ndikimet e kulturave përkatëse mbi njëra-tjetrën, krijimin e bashkësive kulturore, të folmet greke në Shqipëri, dialektet dhe të folmet arvanite në Greqi, vlerat e kulturës materiale dhe shpirtërore të shqiptarëve dhe grekëve etj. Një panel i posaçëm iu kushtua arsimimit të fëmijëve të emigrantëve shqiptarë në Greqi.

Veprimtari kulturore me rastin e 80-vjetorit të lindjes së akademikut të asociuar, Mark Tirta

 

Veprimtari kulturore me rastin e 80-vjetorit të lindjes së akademikut të asociuar, Mark Tirta (21 maj 2015). Nëpërmjet referimeve të kolegëve u vu në dukje puna dhe përkushtimi i gjithë jetës së studiuesit ndaj problemeve të etnokulturës shqiptare, si një fushë e rëndësishme e albanologjisë shqiptare.

Akademia solemne: “Mahir Domi – 100-vjetori i lindjes” (13 mars 2015)

 

Nga kumtues të ndryshëm u hodh dritë në anë të ndryshme të personalitetit të tij poliedrik, në kontributin e tij shkencor në fushë të sintaksës së shqipes (prof. M. Çeliku), për historinë e gjuhës shqipe (prof. S. Mansaku), për morfologjinë historike të shqipes (akad. E. Likaj), për gramatologjinë e shqipes (prof. E. Hysa), për dialektologjinë e onomastikën (akad.as Gj. Shkurtaj) dhe për historinë e letërsisë (akad. J. Bulo). Znj. Etleva Domi, e bija e akademikut, bashkë me falënderimet solli kujtime nga i ati dhe fakte të rralla nga jeta e tij.