Akademik Arben PUTO

Arben PUTO
Fusha: Drejtësi


Akademik Arben Puto

Arben Puto (1924-2016). Jurist, profesor, akademik. Ndoqi Liceun Kombëtar (francez) në Korçë dhe pas mbylljes së tij vijoi në liceun “Châteaubriant” në Romë. Mori pjesë në Luftën ANÇ. Pas çlirimit përfundoi shkollën e mesme në Gjimnazin e Tiranës (1946) dhe kreu studimet e larta në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Moskës (1951). Punoi në sektorin juridik të Ministrisë së Punëve të Jashtme (1951–1957). Pedagog në Fakultetin e Drejtësisë të UT (1957–1990), ku ka dhënë lëndën e së drejtës ndërkombëtare. Ka marrë pjesë aktive në proceset demokratike pas vitit 1990, duke kryesuar Komitetin Shqiptar të Helsinkit që nga krijimi (1990) dhe me ndërprerje deri në vitin 2000. Ka marrë Çmimin e Republikës të shkallës së parë.


Ndër veprat kryesore të tij janë: “E drejta ndërkombëtare publike”, vëllimi 1, 2 (1964, me ribotime); “Karta e Kombeve të Bashkuara; Statuti i Gjykatës Ndërkombëtare” (1993); “Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut në përqasje me Kushtetutën e Shqipërisë”, 186 f., (2003); “Historia e Shqipërisë” (botuar në frëngjisht 1974, anglisht 1981); “Historia e Shqipërisë” (vëll. III, 1983 dhe IV, 1984); “Pavarësia shqiptare dhe diplomacia e Fuqive të Mëdha 1912–1914” (1978); “Demokracia e rrethuar” (1990); “Çështja shqiptare në aktet ndërkombëtare të periudhës së imperializmit”, vëll. I, 1867–1912 (1984); vëll. II, 1912–1918 (1987); vëll. III, 1919–1926 (2001); “Nëpër analet e diplomacisë angleze”, 203 f. (1976, botim i ripunuar, 2001); “Historia diplomatike e çështjes shqiptare 1878-1926”, 392 f. (2003); “Shqipëria Politike 1912-1939” (2009); “Historia diplomatike e çështjes shqiptare 1878 - 1912”, (2010); “Demokracia e rrethuar”, (2010); “Lufta italo - greke, diktatorë e kuislingë” (2011); “Pavarësia shqiptare dhe diplomacia e fuqive të mëdha: (1912-1914)”, 584 f., (2012); “Shkurorëzimi i Mbretit Zog në mërgim” (2012); Sfidat e të drejtave të njeriut për një shoqëri të lirë, kujtime: (1990-2000)”, (2015).


Akademik Alfred UÇI

Alfred UÇI
Fusha: Estetikë


Akademik Alfred UÇI

Alfred Uçi (1927-2016). Pedagog i filozofisë dhe i estetikës në Universitetin e Tiranës, profesor, akademik. Lindi në Korçë. Në moshë të re mori pjesë në Luftën ANÇ, në radhët e Brigadës IX S . Kreu studimet e larta për filozofi në Universitetin “Lomonosov” të Moskës (1954). Për një periudhë të gjatë dha lëndët e filozofisë dhe estetikës në UT. Iu kushtua që në fillim studimit të trashëgimisë së mendimit filozofik shqiptar, duke botuar monografi për jetën dhe veprën e Jani Vretos dhe të Theodhor Kavaliotit. Në vitin 1979–1986 ka qenë drejtor i Institutit të Kulturës Popullore, kryeredaktor i revistës “Kultura popullore” dhe i një vargu botimesh shkencore e dokumentare të atij instituti; në vitin 1987–1990 kryetar i Komitetit të Kulturës e Arteve dhe ministër i Kulturës. Pas kësaj iu kushtua tërësisht punës shkencore duke botuar një varg studimesh nga fusha e estetikës dhe duke marrë në vështrim jo vetëm autorë shqiptarë, po edhe autorë nga më të njohurit e letërsisë botërore. Ka marrë tri herë Çmimin e Republikës të Shkallës së Parë si dhe titullin “Kalorës i Urdhërit të Skënderbeut” (2016).


Ndër veprat kryesore të tij janë: “Estetika, jeta, arti” (1970), “Probleme të estetikës” (1976), “Mitologjia, folklori, letërsia” (1982) , “Çështje teorike të estetikës dhe të kulturës” (1986) , “Estetika” (në tri vëllime, 1986–1988), “Shekspiri në botën shqiptare” (1996), “Dostojevski në kohën tonë” (1997), “Ferr-Parajsa danteske” (1998), “Prometeu dhe Hamleti”, (greqisht, Athinë 1998), “Grotesku kadarean” (1999),, “Estetika e groteskut” (4 vëll., 2000), “Estetika në letërsinë shqipe” (2001), “Pesë të mëdhenjtë e letërsisë shqipe në optikën e një rileximi (N. Frashëri, Gj. Fishta, F. Konica, M. Kuteli, Migjeni)” Shkup (2003), “Filozofia e Teodor Anastas Kavaliotit” (2004), “Estetika e folklorit” (2007), “Universi estetik” (3 vëll. 2004–2007), “Estetika e folklorit” (2007), “Estetika metateorike mbi artin: klasika apo nonklasika?” Vëllimi I, 464 f. (2008), “Estetika metateorike mbi artin: klasika apo nonklasika?” Vëllimi II, 484 f. (2008), “Filozofia e DonKishotizmit" (2010), “Petro Nini Luarasi, mendimtari martir i Rilindjes Kombëtare: 1865-1911: jetëshkrimi, studime, vepra” (2011), “Estetika Migjeniane: fryma moderne në letërsinë shqipe” (2013), “Jani Vreto dhe Rilindja Kombëtare” (2015), “Ese dhe etyde filozofiko-estetike” (2015).


 

Kliko për të lexuar Urdhër nr. 11, datë 06 tetor 2016 për miratimin e Rregullores.


Kliko për të lexuar Rregulloren për themelimin e çmimeve vjetore shkencore kombëtare të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë në gjuhën shqipe.


Kliko për të lexuar Rregulloren për themelimin e çmimeve vjetore shkencore kombëtare të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë në gjuhën angleze.


Kliko për të lexuar Vendimin e asamblesë, datë 30 nëntor 2016, për caktimin e anëtarëve, përfaqësues të asamblesë së ASH-së në jurinë e çmimeve shkencore kombëtare vjetore që jep Akademia e Shkencave.

 


 

 Akademik Eqerem Çabej

 

Akademik  Petrit Radovicka

 

Kliko për të lexuar Urdhër nr. 11, datë 06 tetor 2016 për miratimin e Rregullores.

 

Kliko për të lexuar Vendimin nr. 5, datë 10 mars 20167 për shpalljen e të nominuarve të Çmimeve Shkencore Kombëtare Vjetore (2016)

 

Vendim për shpalljen e organizimit 

Kliko për të lexuar Vendimin Nr. 5, datë 10 tetor 2016, për shpalljen e organizimit të çmimeve shkencore kombëtare të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për vitin 2016.


 

Thirrje për pjesëmarrje

Kliko për të lexuar Thirrjen për pjesëmarrje në edicionin e parë të çmimeve shkencore kombëtare të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për vitin 2016.


 

Akademik Eqerem Çabej

 

Akademik  Petrit Radovicka