Shpallen të nominuarit e konkursit për veprën shkencore më cilësore kushtuar antifashizmit

 

Klikoni për të lexuar: Vendim nr. 23, datë21.10.2019, Për shpalljen e të nominuarve të konkursit për veprën shkencore më cilësore kushtuar antifashizmit në Shqipëri (1991-2019) të akorduar nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë.

Klikoni për të lexuar: njoftimin e vendimit të jurisë për të nominuarit e veprave shkencore më cilësore kushtuar antifashizmit në Shqipëri (1991-2019) .