Njoftim për mbledhje asambleje

Category: Të reja
Written by Nevila
Hits: 3815

 

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes zgjedhore të Asamblesë së Akademisë së Shkencave, datë 24 maj 2019, ora 10.00, në sallën "Aleks BUDA", me këtë rend dite:

1. Paraqitja e kandidaturave dhe e platformave të tyre.

2. Procesi i votimit dhe shpallja e rezultateve të votimit.

3. Miratimi i raportit vjetor 2018 (shih http://akad.gov.al/ash/pdf/raport 2018.pdf)

Klikoni për të lexuar më shumë