NanoAlb-i Veprimtaria

 

Lexo: Veprimtari të pritshme

 

 

Lexo: Veprimtari të realizuara

Bioteknologjia & Gjenetika Veprimtaria

 

Lexo: Veprimtari të pritshme

 

 

Lexo: Veprimtari të realizuara

WEPSD-2020

 

1st International Conference on Water Environmental Protection and Sustainable Development

WEPSD-2020

 

Tirana, October 23 - 24, 2020


 

 

Lexo Vendim Nr. 25, datë 28.02.2020, "Për ngritjen e komitetit organizator të konferencës ndërkombëtare [Për mbrojtjen e mjedisit të ujrave dhe zhvillimin e qëndrueshëm]"

Gjeofizika & Sizmiologjia Veprimtaria

 

Lexo: Veprimtari të pritshme

 

 

Lexo: Veprimtari të realizuara

Biogjenetika te pritshme

 


 

 

1st International Conference on Water Environmental Protection and Sustainable Development

WEPSD-2020

 

Tirana, October 23 - 24, 2020


 

 

Lexo Vendim Nr. 25, datë 28.02.2020, "Për ngritjen e komitetit organizator të konferencës ndërkombëtare [Për mbrojtjen e mjedisit të ujrave dhe zhvillimin e qëndrueshëm]"