Njoftim i ASH

Category: Të reja
Written by Nevila
Hits: 2600

 

Shpallen kriteret dhe procedurat për pozicionet drejtuese vakante në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë

 

Akademia e Shkencave


Kliko
për të lexuar "Thirrje për pjesëmarrje në konkurrim për funksionet vakante në Akademinë e Shkencave dhe kriteret dhe procedurat e konkurrimit".