Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Konferencë mbarëkombëtare shkencore të kërkuesve të rinj me temë: “Metodologjia dhe kërkimi shkencor: traditë dhe risi”

 

Kërkimi shkencor në Shqipëri ka pësuar një ndryshim të thellë në shumë aspekte. Ndër më të rëndësishmit janë metodat kërkimore të zbatuara dhe metodologjitë e studimit si në shkencat shoqërore, ashtu edhe në ato natyrore e teknike. Një pjesë e kërkimeve ende realizohen me metoda dhe qasje interpretuese tradicionale, edhe pse prirja mbizotëruese është “reformimi” metodologjik. Kjo ka sjellë, në mënyrë të natyrshme, evidentime të fakteve të reja, analiza të tjera, qëndrime të tjera shkencore, interpretime të tjera, në kërkim të së vërtetës shkencore. “Vërshimi” i lirë i metodave kërkon, më së pari, edhe një diskutim në lidhje me to, për të qartësuar, përzgjedhur e braktisur metoda të caktuara, që nuk i përgjigjen realitetit të zhvillimit në Shqipëri.

 

Për këtë Akademia e të Rinjve e Shqipërisë, me mbështetjen e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, organizon konferencën e parë mbarëkombëtare shkencore të kërkuesve të rinj me temë: “Metodologjia dhe kërkimi shkencor: traditë dhe risi”. Përmes propozimeve dhe diskutimeve, konferenca synon të çojë përpara debatin shkencor për një çështje kaq gjithëpërfshirëse dhe aktuale për studimin shkencor.

 

Konferenca do të zhvillohet në 4 dhjetor 2017, në mjediset e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, në kuadër të veprimtarive për promovimin e Akademisë së të Rinjve, si organizëm i ri shkencor në Shqipëri. 

Lexoni Programin e konferencës

 

Lexoni Librin e abstrakteve