Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Burime Shkencore

ALLEA


http://www.allea.org/Pages/ALL/4/843.bGFuZz1FTkc.html


http://www.allea.org/Pages/ALL/4/845.bGFuZz1FTkc.html


http://www.allea.org/Pages/ALL/4/846.bGFuZz1FTkc.html


ALLEA Library


http://www.allea.org/Pages/ALL/29/695.bGFuZz1FTkc.htmlICSU


http://www.icsu.org/publicationsIAP


http://www.interacademies.net/Publications.aspx


http://www.interacademies.net/10878.aspxRoyal Society


https://royalsociety.org/policy/publications/


http://royalsocietypublishing.org/about-royal-society-publishing#question2


Revista


Autorë


Biblioteka


https://royalsociety.org/library/


Tituj


https://royalsociety.org/library/collections/


https://royalsociety.org/library/research/Akademitë Kombëtare të Shkencave (SHBA)


PNAS(Revista Shkencore)


Revista Shkencore online


Shtypi Akademik


http://www.nasonline.org/publications/nap/


Memuare


Artikuj të përgjithshëm, editorialeAkademia Kombëtare Gjermane Leopoldina


http://www.leopoldina.org/en/publications/scientific-journals/


http://www.leopoldina.org/en/press/newsletter/


http://www.leopoldina.org/en/publications/Raporte nga Akademi Europiane të Shkencave


http://www.allea.org/Pages/ALL/32/012.bGFuZz1FTkc.htmlAkademitë e Shkencave në Botë


Akademi anëtarë të ICSU


Akademi anëtarë të IAP


Akademi anëtarë të ALLEAs


Akademi anëtarë të rrjetit GID EMANInstitucione për Europën Juglindore


Studime të Europës Juglindore, Universiteti i Oksfordit


European Institute, London School of Economics


Instituti për Europën Lindore, Universiteti i Vjenës (Institut fuer Osteuropa)