Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Marrëveshje Bashkëpunimi Kërkimor-Shkencor Ndërmjet Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës dhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë


                     Akademia e Arteve                                                      Akademia e Shkencave
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës (ASHAK)                Akademia e Shkencave e Shqipërisë (ASHASH)

Kliko për të lexuar të lexuar protokollin 2018-2020, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit


Kliko për të lexuar të lexuar protokollin 2015-2017, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit

 

Kliko për të lexuar protokollin 2013-2015, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit

 

Kliko për të lexuar protokollin 2011-2013, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit

 

Kliko për të lexuar protokollin 2009-2011, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit

 

Kliko për të lexuar protokollin 2007-2009, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit

 

Kliko për të lexuar protokollin 2005-2007, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit

 

Kliko për të lexuar protokollin 2003-2005, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit

 

Kliko për të lexuar protokollin 2000-2002, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit

 

Kliko për të parë lexuar marrëveshjen e bashkëpunimit