Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Mbledhje të Asamblesë së Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

Dt. 17 nëntor 2017, tematika: Mbledhje e Asamblesë së Akademisë së Shkencave, datë 17 nëntor 2017, ora 11.00 në sallën "Aleks Buda".

Lexoni të plotë

Lexoni deklaratën për shtyp

Lexoni Vendim Nr. 21, datë 17 nëntor 2017 "Për aprovimin në parim të "DRAFT REFORMËS INSTITUCIONALE TË KËRKIMIT SHKENCOR DHE ROLIT TË AKADEMISË SË SHKENCAVE".“

Lexoni draftin përfundimtar i hartuar nga Komisioni Ad Hoc i Akademikëve


 

Lexoni deklaratën e asamblesë së Akademisë së Shkencave, datë 2 nëntor 2017


Dt. 31 tetor 2017 , tematika: Mbledhje e Asamblesë së Akademisë së Shkencave, datë 31 tetor 2017, ora 12.00 në sallën "Aleks Buda".

Rendi i ditës

Vendim Nr. 19, datë 31 tetor 2017 "Për reformën institucionale të kërkimit shkencor dhe të ardhmen e Akademisë së Shkencave“


Dt. 03 korrik 2017 , tematika: Mbledhje e zakonshme e Asamblesë së Akademisë së Shkencave, datë 4 shtator 2017, ora 11.00 në sallën "Aleks Buda".

Rendi i ditës

VendimiVendim Nr. 18, datë 11 shtator 2017 "Për krijimin e komisionit ad hoc, me mandat të plotë përfaqësimi, miratuar nga Asambleja e Akademisë së Shkencave, për reformën në kërkimin shkencor dhe në atë institucionale“


 

Lexoni: Vendim Nr. 15, datë 30 qershor 2017 "Mbi amendimin e Statutit të ASH-së dhe hapjen e 6 fushave për anëtarë të rregullt të ASH-së“

Lexoni: Thirrjen për pjesëmarrje në konkurrimin për Kryetar i Akademisë së Shkencave

Lexoni: Thirrjen për pjesëmarrje në konkurrimin për Zv.Kryetar i Akademisë së Shkencave

Lexoni: Thirrjen për pjesëmarrje në konkurrimin për "Anëtar i rregullt", në AKADEMINË E SHKENCAVE TË SHQIPERISË

 


 

 • Dt. 31 mars 2017, tematika: Diskutime dhe miratimi i Raportit vjetor 2016, si dhe diskutime për disa amendime në Statutin e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

 

 • Dt. 6 mars 2017, tematika: Votimi në Asamble për titullin "Akademik i asociuar" – anëtar i asociuar i Asamblesë së ASH-së dhe "Akademik i përhershëm" – anëtar i përhershëm i Asamblesë së ASH-së.
  Pas votimit të fshehtë, në fushën e antropologjisë fitoi titullin "Akademik i asociuar" – anëtar i asociuar i Asamblesë së ASH-së:
  Prof. dr. Shaban Sinani.

 

 • Dt. 20 shkurt 2017, tematika: Sipas kërkesës së Avokatit të Popullit për ndryshimin e komisioneve ad hoc, nga dy komisione u vendos të ketë vetëm një komision ad hoc, për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, u rivotuan në mënyrë të hapur në mbledhjen e Asamblesë dhe, me shumicë votash, u caktuan:
  Anëtar: Muzafer Korkuti
  Anëtar zëvendësues: Vasil Tole

 

 • Dt. 18 janar 2017, tematika: Sipas kërkesës së Avokatit të Popullit, në zbatim të ligjit nr. 115/2016, datë 31. 11. 2016 "Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë", neni 23, pika 2, neni 25, pika 3 dhe 4, neni 121 germa ç dhe 123, pika 3 dhe 4, i kërkohet Akademisë së Shkencave caktimi i një "anëtari" dhe i një "anëtari zëvendësues" për në Komisionin e Pavarur ad hoc për verifikimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, si dhe caktimi i një "anëtari" dhe "anëtari zëvendësues" për Komisionin e Pavarur ad hoc, për verifikimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë të Gjyqësorit. Për secilin Komision ad hoc u bë votim i fshehtë dhe u zgjodhën anëtarët e mëposhtëm.

  Për Komisionin e pavarur ad hoc për verifikimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë:
  Anëtar: Muzafer Korkuti
  Anëtar zëvendësues: Beqir Meta

  Për Komisionin e pavarur ad hoc për verifikimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë të Gjyqësorit:
  Anëtar: Vasil Tole
  Anëtar zëvendësues: Floresha Dado

 

 • Dt. 30 nëntor 2016, tematika: Vazhdim i diskutimeve për materialet e përgatitura për reformën në kërkimin shkencor në bashkëpunim me grupin e punës, si dhe hapje fushash për titullin "Akademik i asociuar" – anëtar i asociuar i Asamblesë së ASH-së, 1 vend në fushën e shkencave të jetës, 1 vend në fushën e antropologjisë, si dhe 1 vend për "Akademik i përhershëm" – anëtar i përhershëm i Asamblesë së ASH-së.

 

 • Dt. 31 tetor 2016, tematika: Takim i Asamblesë së ASH-së me grupin e punës për reformën në kërkimin shkencor, për të diskutuar rreth materialit të përgatitur nga Asambleja e ASH-së dhe nga grupi i punës për këtë reformë.

  Lexoni: Harta e rrugës (Road Map) e reformës së sistemit të institucioneve të kërkimit shkencor.

 

 • Dt. 23 maj 2016, tematika: Votimi për titullin "Akademik" – anëtar i rregullt i Asamblesë së ASH-së. Pas votimit të fshehtë, fituesit janë:
  Akademik Edmond Pinguli, në fushën e hidroenergjetikës
  Akademik Marenglen Verli, në fushën e historisë.

 

 • Lexo Njoftimin për mbledhjen e Asamblesë së Akademisë së Shkencave më datë 19 prill 2016, ora 11.00.

 

 • Dt. 12 mars 2015, tematika: Miratimi i raportit vjetor për veprimtarinë shkencore dhe botuese të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për vitin 2014, si dhe votim për zgjedhjen e Kryetarit të Seksionit të Shkencave Shoqërore Albanologjike

 

 • Dt. 27 gusht 2014, tematika: "Diskutim në Asamblenë e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për Raportin e ekspertëve për reformën në sistemin e shkencës".

 

 • Dt. 28 shkurt 2014, tematika: Miratimi i raportit vjetor për veprimtarinë shkencore dhe botuese të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për vitin 2013 si dhe votim për zgjedhjen e Sekretarit Shkencor të Akademisë së Shkencave dhe të Kryetarit të Seksionit të Shkencave Natyrore Teknike, në zbatim të ligjit dhe statutit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

 

 • Dt. 02 shtator 2013, tematika: Votim për zgjedhjen e Kryetarit, të Zv/Kryetarit dhe të Kryetarit të Seksionit të Shkencave Shoqërore Albanologjike, në zbatim të ligjit dhe statutit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

 

 • Dt. 23 prill 2012, tematika: Votim për zgjedhjet për titullin "Akademik" si dhe diskutime rreth festimit të 40-vjetorit të krijimit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë në muajin tetor 2012.

 

 • Dt. 01 shkurt 2012, tematika: Miratimi i raportit vjetor për pasqyrimin e veprimtarisë shkencore dhe botuese të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për vitin 2012.

 

 • Dt. 11 nentor 2011, tematika: Votim për zgjedhjet për titullin "Akademik i Asociuar"

 

 • Dt. 03 tetor 2011, tematika: Votim për zgjedhjet për titullin "Akademik i përhershëm"

 

 • Dt. 29 qershor 2011, tematika: Hapje fushash të reja për titullin "Akademik të Asociuar"