Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Mbledhje të Asamblesë së  Akademisë  së  Shkencave të  Shqipërisë

Dt. 03 korrik 2017 , tematika: Mbledhje e zakonshme e Asamblesë së Akademisë së Shkencave, datë 4 shtator 2017, ora 11.00 në sallën "Aleks Buda".

Rendi i ditës

Vendimi 


Vendim Nr. 18, datë 11 shtator 2017 "Për krijimin e komisionit ad hoc, me mandat të plotë përfaqësimi, miratuar nga Asambleja e Akademisë së Shkencave, për reformën në kërkimin shkencor dhe në atë institucionale“

 


 

Lexoni: Vendim Nr. 15, datë 30 qershor 2017 "Mbi amendimin e Statutit të ASH-së dhe hapjen e 6 fushave për anëtarë të rregullt të ASH-së“


Lexoni: Thirrjen për pjesëmarrje në konkurrimin për Kryetar i Akademisë së Shkencave


Lexoni: Thirrjen për pjesëmarrje në konkurrimin për Zv.Kryetar i Akademisë së Shkencave

 

Lexoni: Thirrjen për pjesëmarrje në konkurrimin për "Anëtar i rregullt", në AKADEMINË E SHKENCAVE TË SHQIPERISË

 


 

 

 • Dt. 31 mars 2017, tematika: Diskutime dhe miratimi i Raportit vjetor 2016, si dhe diskutime për disa amendime në Statutin e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

 

 • Dt. 6 mars 2017, tematika: Votimi në Asamble për titullin "Akademik i asociuar" – anëtar i asociuar i Asamblesë së ASH-së dhe "Akademik i përhershëm" – anëtar i përhershëm i Asamblesë së ASH-së.
  Pas votimit të fshehtë, në fushën e antropologjisë fitoi titullin "Akademik i asociuar" – anëtar i asociuar i Asamblesë së ASH-së:
  Prof. dr. Shaban Sinani.

 

 • Dt. 20 shkurt 2017, tematika: Sipas kërkesës së Avokatit të Popullit për ndryshimin e komisioneve ad hoc, nga dy komisione u vendos të ketë vetëm një komision ad hoc, për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, u rivotuan në mënyrë të hapur në mbledhjen e Asamblesë dhe, me shumicë votash, u caktuan:
  Anëtar: Muzafer Korkuti
  Anëtar zëvendësues: Vasil Tole

 

 • Dt. 18 janar 2017, tematika: Sipas kërkesës së Avokatit të Popullit, në zbatim të ligjit nr. 115/2016, datë 31. 11. 2016 "Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë", neni 23, pika 2, neni 25, pika 3 dhe 4, neni 121 germa ç dhe 123, pika 3 dhe 4, i kërkohet Akademisë së Shkencave caktimi i një "anëtari" dhe i një "anëtari zëvendësues" për në Komisionin e Pavarur ad hoc për verifikimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, si dhe caktimi i një "anëtari" dhe "anëtari zëvendësues" për Komisionin e Pavarur ad hoc, për verifikimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë të Gjyqësorit. Për secilin Komision ad hoc u bë votim i fshehtë dhe u zgjodhën anëtarët e mëposhtëm.

  Për Komisionin e pavarur ad hoc për verifikimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë:
  Anëtar: Muzafer Korkuti
  Anëtar zëvendësues: Beqir Meta

  Për Komisionin e pavarur ad hoc për verifikimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë të Gjyqësorit:
  Anëtar: Vasil Tole
  Anëtar zëvendësues: Floresha Dado

 

 • Dt. 30 nëntor 2016, tematika: Vazhdim i diskutimeve për materialet e përgatitura për reformën në kërkimin shkencor në bashkëpunim me grupin e punës, si dhe hapje fushash për titullin "Akademik i asociuar" – anëtar i asociuar i Asamblesë së ASH-së, 1 vend në fushën e shkencave të jetës, 1 vend në fushën e antropologjisë, si dhe 1 vend për "Akademik i përhershëm" – anëtar i përhershëm i Asamblesë së ASH-së.

 

 • Dt. 31 tetor 2016, tematika: Takim i Asamblesë së ASH-së me grupin e punës për reformën në kërkimin shkencor, për të diskutuar rreth materialit të përgatitur nga Asambleja e ASH-së dhe nga grupi i punës për këtë reformë.

  Lexoni: Harta e rrugës (Road Map) e reformës së sistemit të institucioneve të kërkimit shkencor.

 

 • Dt. 23 maj 2016, tematika: Votimi për titullin "Akademik" – anëtar i rregullt i Asamblesë së ASH-së. Pas votimit të fshehtë, fituesit janë:
  Akademik Edmond Pinguli, në fushën e hidroenergjetikës
  Akademik Marenglen Verli, në fushën e historisë.

 

 • Lexo Njoftimin për mbledhjen e Asamblesë së Akademisë së Shkencave më datë 19 prill 2016, ora 11.00.

 

 • Dt. 12 mars 2015, tematika: Miratimi i raportit vjetor për veprimtarinë shkencore dhe botuese të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për vitin 2014, si dhe votim për zgjedhjen e Kryetarit të Seksionit të Shkencave Shoqërore Albanologjike

 

 • Dt. 27 gusht 2014, tematika: "Diskutim në Asamblenë e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për Raportin e ekspertëve për reformën në sistemin e shkencës".

 

 • Dt. 28 shkurt 2014, tematika: Miratimi i raportit vjetor për veprimtarinë shkencore dhe botuese të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për vitin 2013 si dhe votim për zgjedhjen e Sekretarit Shkencor të Akademisë së Shkencave dhe të Kryetarit të Seksionit të Shkencave Natyrore Teknike, në zbatim të ligjit dhe statutit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

 

 • Dt. 02 shtator 2013, tematika: Votim për zgjedhjen e Kryetarit, të Zv/Kryetarit dhe të Kryetarit të Seksionit të Shkencave Shoqërore Albanologjike,  në zbatim të ligjit dhe statutit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

 

 • Dt. 23 prill 2012, tematika: Votim për zgjedhjet për titullin "Akademik" si dhe diskutime rreth festimit të 40-vjetorit të krijimit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë në muajin tetor 2012.

 

 • Dt. 01 shkurt 2012, tematika: Miratimi i raportit vjetor për pasqyrimin e veprimtarisë shkencore dhe botuese të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për vitin 2012.

 

 • Dt. 11 nentor 2011, tematika: Votim për zgjedhjet për titullin "Akademik i Asociuar"

 

 • Dt. 03 tetor 2011, tematika: Votim për zgjedhjet për titullin "Akademik i përhershëm"

 

 • Dt. 29 qershor 2011, tematika: Hapje fushash të reja për  titullin "Akademik të Asociuar"