Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Mbledhje të Asamblesë së  Akademisë  së  Shkencave të  Shqipërisë


  • Lexo Njoftimin për mbledhjen e Asamblesë së Akademisë së Shkencave më datë 19 prill 2016, ora 11.00.


  • Dt. 12 mars 2015, tematika: Miratimi i raportit vjetor për veprimtarinë shkencore dhe botuese të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për vitin 2014, si dhe votim për zgjedhjen e Kryetarit të Seksionit të Shkencave Shoqërore Albanologjike


  • Dt. 27 gusht 2014, tematika: "Diskutim në Asamblenë e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për Raportin e ekspertëve për reformën në sistemin e shkencës".


  • Dt. 28 shkurt 2014, tematika: Miratimi i raportit vjetor për veprimtarinë shkencore dhe botuese të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për vitin 2013 si dhe votim për zgjedhjen e Sekretarit Shkencor të Akademisë së Shkencave dhe të Kryetarit të Seksionit të Shkencave Natyrore Teknike, në zbatim të ligjit dhe statutit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.


  • Dt. 02 shtator 2013, tematika: Votim për zgjedhjen e Kryetarit, të Zv/Kryetarit dhe të Kryetarit të Seksionit të Shkencave Shoqërore Albanologjike,  në zbatim të ligjit dhe statutit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.


  • Dt. 23 prill 2012, tematika: Votim për zgjedhjet për titullin "Akademik" si dhe diskutime rreth festimit të 40-vjetorit të krijimit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë në muajin tetor 2012.


  • Dt. 01 shkurt 2012, tematika: Miratimi i raportit vjetor për pasqyrimin e veprimtarisë shkencore dhe botuese të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për vitin 2012.


  • Dt. 11 nentor 2011, tematika: Votim për zgjedhjet për titullin "Akademik i Asociuar"


  • Dt. 03 tetor 2011, tematika: Votim për zgjedhjet për titullin "Akademik i përhershëm"


  • Dt. 29 qershor 2011, tematika: Hapje fushash të reja për  titullin "Akademik të Asociuar"