Vendim për shpalljen e listës së pjesëmarrësve në konkurs

 

 

Lexoni Vendim nr.5, datë 24 prill 2019 "Për shpalljen e listës së pjesëmarrësve në konkursin për çmimet shkencore kombëtare të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për vitin 2018"