SHQIPËRIA DHE SHQIPTARËT NË SHEK. XXI KUVEND NDËRKOMBËTAR MBI HISTORINË, GJUHËN DHE KULTURËN SHQIPTARE

 

KUVEND NDËRKOMBËTAR MBI HISTORINË, GJUHËN DHE KULTURËN SHQIPTARE

 

 

(TIRANË NËNTOR 2021)

 

 

 


 

Lexo: PROJEKT-PLATFORMË / Prof. dr. Valter MEMISHA