Deklarata

 

Lexoni: "DEKLARATË PËR SHTYP MBI PARIMET UDHËZUESE TË AKADEMIVE TË TË RINJVE"

Lexoni: "Declaration on the Guiding Principles of Young Academies November 2019"