Nënshkruhet Memorandumit i Mirëkuptimit ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë Austriake të Shkencave

Marrëveshja e bashkëpunimit

Nënshkruhet Memorandumit i Mirëkuptimit ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë Austriake të Shkencave

Konferencë jubilare në nderim të 50-vjetorit të Kongresit të Drejtshkrimit

10 nëntor 2022, ora 10.00, në "Tirana International Hotel"

Konferencë jubilare në nderim të 50-vjetorit të Kongresit të Drejtshkrimit

50-VJETORI I THEMELIMIT TË AKADEMISË SË SHKENCAVE TË SHQIPËRISË

1972 - 10 tetor - 2022

50-VJETORI I THEMELIMIT TË AKADEMISË SË SHKENCAVE TË SHQIPËRISË

Konferenca Ndërkombëtare e Trendeve në Nanoteknologji

2022 TNT nanoBalkan

Konferenca Ndërkombëtare e Trendeve në Nanoteknologji

Baladat dhe audienca në kohë dhe hapësirë, 1-5 shtator 2022

Akademia e Shkencave dhe Komisioni Ndërkombëtar i Baladave organizojnë Konferencën e 50-të Botërore të Baladave në Tiranë e Gjirokastër

Baladat dhe audienca në kohë dhe hapësirë, 1-5 shtator 2022

Njoftim/Thirrje

 

*** 

KONFERENCË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE

“SFIDAT DHE PERSPEKTIVA E BASHKËPUNIMIT EKONOMIK KOSOVË, SHQIPËRI DHE RAJON” 

Organizuar nga: 

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës (ASHAK)

 dhe 

Akademia e Shkencave e Shqipërisë (ASHSH) 

6 dhe 7 tetor 2023 

Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovë

Rruga Agim Ramadani, nr. 305

Prishtinë, Kosovë

 

 

CALL FOR PAPERS

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE:

"ECONOMIC COOPERATION: CHALLENGES AND PERSPECTIVES AMONG KOSOVO, ALBANIA AND THE REGION"

Organized by:

The Academy of Sciences and Arts of Kosovo (ASAK)

and

The Academy of Sciences of Albania (ASA)

6 th and 7th of October 2023

Academy of Sciences and Arts of Kosovo

Agim Ramadani Street,

No. 305 Prishtinë,

 Kosovo

 

Lexoni Njoftimin e konferencës në shqip.

Lexoni Njoftimin e konferencës në anglisht.