Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës uron kolegët në Tiranë

Zgjerimi i Akademisë së Shkencave me anëtarët ë rinj dhe avancimi në titullin akademik të dy të tjerëve ka patur jehonë edhe në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës uron kolegët në Tiranë

Konferencë ndërkombëtare

"Gjeoshkenca dhe inxhinieria e tërmeteve, sfidat e Ballkanit Perëndimor"

Konferencë ndërkombëtare

Luan Omari

Ceremoni solemne me rastin e 95-vjetorit të lindjes së akademik Luan Omari, Fjala e Kryetarit të Akademisë së Shkencave Akademik Skënder Gjinushi

Luan Omari

Luan Omari

Ceremoni solemne me rastin e 95-vjetorit të lindjes së akademik Luan Omari, Presidenti Meta vlerëson akademikun

Luan Omari

Njesia kerkimore e Bioteknologjise dhe Gjenetikes

Krijohet pranë Akademisë së Shkencave Njësia kërkimore e përkohshme e Bioteknologjisë dhe Gjenetikës

Njesia kerkimore e Bioteknologjise dhe Gjenetikes

Ismail Kadare

Akademia e Shqipërisë propozon Ismail Kadarenë për çmimin Nobel në letërsi

Ismail Kadare

Konferenca e shumëgjuhësisë/Shkup 2020

Në Shkup të Maqedonisë u mbajt Konferenca triditore kushtuar dygjuhësisë, tregjuhësisë, shumëgjuhësisë

Konferenca e shumëgjuhësisë/Shkup 2020

Ribotimi i librit të ri

Akademia e Shkencave e Shqipërisë riboton librin " Sizmiciteti, Sizmoteknika dhe vlerësimi i rrezikut sizmik në Shqipëri"

Ribotimi i librit të ri

Workshop " NanoAlb & Industrial App

Akademia e Shkencave e Shqipërisë, në bashkëpunim me Ministrin e Shtetit pë Mbrojtjen e Sipërmarrjes, zhvilloi sot workshop-in "NanoAlb & Industrial Applications”.

Workshop

 

REAGIMI SHKENCOR KUNDER COVID19

Seksioni i Shkencave Natyrore dhe Teknike miraton kandidaturat për titujt “akademik” dhe “akademik i asociuar” të ASH-së

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Universitetit të Mjekësisë

 

Kryetari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë akad. Skënder Gjinushi e cilësoi të rëndësishëm lidhjen e kësaj marrëveshjeje, e cila ka për qëllim rregullimin e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe të strukturave kërkimore, duke u mbështetur në hapësirën e re ligjore të institucionit, me akte nënligjore dhe me projekte e veprimtari të përbashkëta akademike e universitare.

“Universiteti i Mjekësisë përballon detyrat kryesore të aktivitetit të kërkimit shkencor që lidhet me shëndetin e popullsisë, faktorët e ndotjes së mjedisit e shumë kërkime të tjera të rëndësishme për jetën dhe shëndetin e popullsisë së vendit, tha akad. Skënder Gjinushi. Ai theksoi se falë kësaj marrëveshjeje, ASHSH-ja dhe UMT-ja do të jenë shumë më të pranishëm tek njëri-tjetri, deri tek bashkëdrejtimi i njësive kërkimore që funksionojnë pranë saj.

Në aktin e marrëveshjes së nënshkruar ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë (ASHSH) dhe Universitetit të Mjekësisë të Tiranës (UMT) ndër të tjera parashikohet që njësitë bazë dhe Senati akademik i UMT-së marrin pjesë në procesin e promovimit të kandidatëve për anëtarë të Asamblesë së ASHSH-së. Gjithashtu, përfaqësues të trupës akademike të UMT-së do të përfshihen sipas fushave në komisionet e përhershme që funksionojnë pranë ASHSH-së.

Ndërsa është bërë traditë që ASHSH-ja u dhuron periodikisht koleksione të botimeve të saj bibliotekave të UMT-së, sipas deklaratës së nënshkruar, palët do ti sigurojnë njëra-tjetrës shkëmbimin e ndërsjellë dhe të pakushtëzuar të informacionit shkencor, të periodikëve që botojnë, të studimeve, monografive dhe më gjerë.