Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës uron kolegët në Tiranë

Zgjerimi i Akademisë së Shkencave me anëtarët ë rinj dhe avancimi në titullin akademik të dy të tjerëve ka patur jehonë edhe në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës uron kolegët në Tiranë

Konferencë ndërkombëtare

"Gjeoshkenca dhe inxhinieria e tërmeteve, sfidat e Ballkanit Perëndimor"

Konferencë ndërkombëtare

Luan Omari

Ceremoni solemne me rastin e 95-vjetorit të lindjes së akademik Luan Omari, Fjala e Kryetarit të Akademisë së Shkencave Akademik Skënder Gjinushi

Luan Omari

Luan Omari

Ceremoni solemne me rastin e 95-vjetorit të lindjes së akademik Luan Omari, Presidenti Meta vlerëson akademikun

Luan Omari

Njesia kerkimore e Bioteknologjise dhe Gjenetikes

Krijohet pranë Akademisë së Shkencave Njësia kërkimore e përkohshme e Bioteknologjisë dhe Gjenetikës

Njesia kerkimore e Bioteknologjise dhe Gjenetikes

Ismail Kadare

Akademia e Shqipërisë propozon Ismail Kadarenë për çmimin Nobel në letërsi

Ismail Kadare

Konferenca e shumëgjuhësisë/Shkup 2020

Në Shkup të Maqedonisë u mbajt Konferenca triditore kushtuar dygjuhësisë, tregjuhësisë, shumëgjuhësisë

Konferenca e shumëgjuhësisë/Shkup 2020

Ribotimi i librit të ri

Akademia e Shkencave e Shqipërisë riboton librin " Sizmiciteti, Sizmoteknika dhe vlerësimi i rrezikut sizmik në Shqipëri"

Ribotimi i librit të ri

Workshop " NanoAlb & Industrial App

Akademia e Shkencave e Shqipërisë, në bashkëpunim me Ministrin e Shtetit pë Mbrojtjen e Sipërmarrjes, zhvilloi sot workshop-in "NanoAlb & Industrial Applications”.

Workshop

 

REAGIMI SHKENCOR KUNDER COVID19

Seksioni i Shkencave Natyrore dhe Teknike miraton kandidaturat për titujt “akademik” dhe “akademik i asociuar” të ASH-së

 

Në kuadër të kësaj marrëveshjeje, Akademia e Shkencave do të luajë një rol të rëndësishëm, ku palët pranojnë dhe respektojnë kodin europian të sjelljes për integritet në kërkimin shkencor, mbështetur në ligjin përkatës, ku parim themelor rregullues për bashkëpunimin e tyre mbetet autonomia akademike dhe universitare. Sipas Kryetarit të ASH, Akademik Skënder Gjinushit, në kuadër të kësaj marrëveshjeje bashkëpunimi dhe vetëveprimi të rregulluara me ligje dhe me akte nënligjore, do të ruhen dhe zhvillohen traditat më të suksesshme, përmes nismash, projektesh dhe veprimtarish të përbashkëta akademike e universitare, ku në veprimtaritë e përbashkëta të tyre do të ketë një barrierë të fortë ndaj të gjitha formave të plagjiaturës dhe pseudoshkencës. “E rëndësishme në këtë bashkëpunim është se përcaktohen drejtimet kryesore të bashkëpunimit midis Palëve, që shtrihen në gjithë fushat e dijes dhe shkencës.”, tha ndër të tjera Kryetari i ASH-së, Akademik Skënder Gjinushi.

Duke marrë parasysh edhe konferencën që u zhvillua për tërmetet dhe sizmologjinë pak ditë më parë, ku pati bashkëpunime dhe pjesëmarrje të madhe nga shkencëtarët e rajonit dhe Ballkanit, edhe ky bashkëpunim do të konsistojë me përparësi në shkencat bujqësore, si në fushën e gjenetikës dhe bioteknologjisë; në fushën e shkencave të jetës; në disiplinat e reja që zbatohen në bujqësi, si nanoteknologjia dhe bioshkenca, si dhe në disiplina që lidhen me çështje imperative, si pandemitë.

Në këtë marrëveshje ntë ASH me universitetin Bujqësor të Kamzës, i konsideruar si bërthamë e shkencës së zhvillimit ekonomik të vendit, përfshihet bashkëpunimi për aktiviteteve të përbashkëta shkencore, si: kuvende, kongrese, konferenca, forume, simpoziume etj., studime dhe projekte të përbashkëta shkencore vendore, rajonale dhe europiane, do të jetë bërë tashmë një objektiv konkret nxitja dhe promovimi i studiuesve të rinj. Për t’u theksuar me shumë rëndësi në kuadër të këtyre bashkëpunimeve është që Senati Akademik i Universitetit Bujqësor të Tiranës merr pjesë në procesin e promovimit të kandidatëve për anëtarë të Asamblesë së Akademisë së Shkencave, siç parashikohet në Ligjin dhe në Statutin e saj.

Gjithashtu, Akademia e Shkencave garanton edhe përfshirjen e ekspertëve të Universitetit në njësitë e reja të kërkimit shkencor ngritur pranë saj, ku anëtarë të senatit të Universitetit Bujqësor, do të marrin pjesë me statusin e të ftuarit në mbledhje të senateve akademike të fushës së tyre kërkimore.

Me rëndësi do të jetë edhe bashkëpunimi për hartimin e programeve të veçanta të studimeve universitare për master dhe doktoraturë, si dhe për drejtimin shkencor të tyre, ku në kuadër të kësaj marrëveshjeje nuk do të ketë vend për abuzime. Përveç shkëmbimeve të tjera të bashkëpunimit, si botimet, veprimtaritë shkencore me interes të ndërsjellët, palët do të takohen dy herë në vit për të vlerësuar edhe ecurinë e Marrëveshjes.