Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Njoftim për mbledhje asambleje

 

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes zgjedhore të Asamblesë së Akademisë së Shkencave, datë 24 maj 2019, ora 10.00, në sallën "Aleks BUDA", me këtë rend dite:

1. Paraqitja e kandidaturave dhe e platformave të tyre.

2. Procesi i votimit dhe shpallja e rezultateve të votimit.

3. Miratimi i raportit vjetor 2018 (shih http://akad.gov.al/ash/pdf/raport 2018.pdf)

Klikoni për të lexuar më shumë