26 shkurt - mbledhje e zakonshme e Asamblesë së ASH

Lexoni Vendim Nr. 4, datë 26 shkurt 2019 "Për aprovimin e dokumentit "Mbi vazhdimin e reformës në akademinë e Shkencave, kodin e etikës dhe për shkencën në përgjithësi" dhe amendimin e Statutit të Akademisë së Shkencave"


Lexoni
Mbi vazhdimin e reformës në Akademinë e Shkencave, kodin e etikës dhe shkencën në përgjithësi