10 janar 2019 - Mbledhje e Asamblesë

 


Lexoni Vendimin nr.1 "Për zgjedhjet e reja të kryesisë së Akademisë së Shkencave dhe ngritjen e komisionit të administrimit të këtyre zgjedhjeve", datë 10 janar 2019.