Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

 

Klikoni për të lexuar: Vendim nr. 23, datë21.10.2019,Për shpalljen e të nominuarve të konkursit për veprën shkencore më cilësore kushtuar antifashizmit në Shqipëri (1991-2019) të akorduar nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë.

Klikoni për të lexuar: njoftimin e vendimit të jurisë për të nominuarit e veprave shkencore më cilësore kushtuar antifashizmit në Shqipëri (1991-2019) .

Klikoni për të lexuar: Shpallet konkursi për veprën shkencore më cilësore për antifashizmin në Shqipëri, botuar në periudhën 1991-2019"

Klikoni për të lexuar: Vendim nr 14 datë 24.07.2019 "Për shpalljen e konkursit retrospektiv për veprën shkencore më cilësore për antifashizmin në Shqipëri, botuar në periudhën 1991-2019"

Klikoni për të lexuar: Vendim nr. 15 datë 25.07.2019 "Për formimin e jurisë së konkursit retrospektiv për veprën shkencore më cilësore për antifashizmin në Shqipëri, botuar në periudhën 1991-2019

Klikoni për të shkarkuar: Deklaratën mbi pranimin e kushteve të konkurrimit

Klikoni për të shkarkuar: Deklaratën mbi origjinalitetin dhe autorësinë

Klikoni për të shkarkuar: Kërkesën për konkurrim në konkursin retrospektiv për veprën shkencore më cilësore për antifashizmin në Shqipëri, botuar në periudhën 1991-2019