Klikoni për të lexuar: Shpallet konkursi për veprën shkencore më cilësore për antifashizmin në Shqipëri, botuar në periudhën 1991-2019"

Klikoni për të lexuar: Vendim nr 14 datë 24.07.2019 "Për shpalljen e konkursit retrospektiv për veprën shkencore më cilësore për antifashizmin në Shqipëri, botuar në periudhën 1991-2019"

Klikoni për të lexuar: Vendim nr. 15 datë 25.07.2019 "Për formimin e jurisë së konkursit retrospektiv për veprën shkencore më cilësore për antifashizmin në Shqipëri, botuar në periudhën 1991-2019

Klikoni për të shkarkuar: Deklaratën mbi pranimin e kushteve të konkurrimit

Klikoni për të shkarkuar: Deklaratën mbi origjinalitetin dhe autorësinë

Klikoni për të shkarkuar: Kërkesën për konkurrim në konkursin retrospektiv për veprën shkencore më cilësore për antifashizmin në Shqipëri, botuar në periudhën 1991-2019