Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës uron kolegët në Tiranë

Zgjerimi i Akademisë së Shkencave me anëtarët ë rinj dhe avancimi në titullin akademik të dy të tjerëve ka patur jehonë edhe në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës uron kolegët në Tiranë

Akademia e Shkencave zgjerohet me anëtarë të rinj.

Përfundon procesi i zgjedhjes dhe shpallet rezultati i votimit

Akademia e Shkencave zgjerohet me anëtarë të rinj.

Luan Omari

Ceremoni solemne me rastin e 95-vjetorit të lindjes së akademik Luan Omari, Fjala e Kryetarit të Akademisë së Shkencave Akademik Skënder Gjinushi

Luan Omari

Luan Omari

Ceremoni solemne me rastin e 95-vjetorit të lindjes së akademik Luan Omari, Presidenti Meta vlerëson akademikun

Luan Omari

Njesia kerkimore e Bioteknologjise dhe Gjenetikes

Krijohet pranë Akademisë së Shkencave Njësia kërkimore e përkohshme e Bioteknologjisë dhe Gjenetikës

Njesia kerkimore e Bioteknologjise dhe Gjenetikes

Ismail Kadare

Akademia e Shqipërisë propozon Ismail Kadarenë për çmimin Nobel në letërsi

Ismail Kadare

Konferenca e shumëgjuhësisë/Shkup 2020

Në Shkup të Maqedonisë u mbajt Konferenca triditore kushtuar dygjuhësisë, tregjuhësisë, shumëgjuhësisë

Konferenca e shumëgjuhësisë/Shkup 2020

JNTS PAPERS

JOURNAL OF NATURAL AND TECHNICAL SCIENCES (JNTS) - 2019 (2), Vol. XXIV (49)

JNTS PAPERS

 

REAGIMI SHKENCOR KUNDER COVID19

Seksioni i Shkencave Natyrore dhe Teknike miraton kandidaturat për titujt “akademik” dhe “akademik i asociuar” të ASH-së

12–14 maj 2017, Kongresi V Ndërkombëtar i SHSHOGJ

 


Në datat 12–14 maj 2017 do të organizohet në Tiranë Kongresi V Ndërkombëtar i Shoqatës Shqiptare të Obstetër-Gjinekologëve (SHSHOGJ) në partneritet me Shoqatën e Obstetërve dhe Gjinekologëve të Kosovës (SHOGJK) dhe në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë.
Kongresi është ngjarja më e madhe profesionale-shkencore për shëndetin e gruas, nënës dhe të porsalindurit. Diagnoza prenatale, kujdesi perinatal, standardet e parandalimit, zbulimit të hershëm dhe trajtimit të patologjive kancerogjene të organeve gjenitale femërore, të patologjive uro-gjinekologjike, të infeksioneve seksualisht të transmetueshme dhe riprodhimit të asistuar, ulja e përqindjes së medikalizimit të lindjes dhe ndërhyrjeve në lindje, thellimi në gjinekologjinë pediatrike dhe të adoleshencës, përmirësimi i cilësisë së jetës së gruas në menopauzë do të jenë tema të kongresit.
Mjekët obstetër-gjinekologë do të marrin pjesë në këtë takim nëpërmjet ligjëratave që do të ofrojnë një profesionalizëm të lartë klinik në fushën e shëndetit të gruas. Aktiviteti kërkimor dhe studimet kliniko-statistikore do të jenë të një niveli bashkëkohor.

Objektivat e kongresit:

• Promovimi i bashkëpunimit ndërmjet shoqatave profesionale nga Shqipëria, Kosova etj.;

• Shkëmbimi i njohurive të reja me profesorë të njohur në obstetrikë dhe gjinekologji;

• Përmirësimi i kujdesit shëndetësor në fushën e shëndetit të nënës dhe të foshnjës, për të ndikuar pozitivisht në zvogëlimin e sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë maternale dhe perinatale në Shqipëri e në Kosovë;
• Rritja e kapaciteteve për punë profesionale, shkencore-kërkimore të profesionistëve shqiptarë;

• Përmirësimi i skriningut për kancerin e gjirit dhe të qafës mitrës, duke e kthyer atë nga pasiv në aktiv;

• Diskutimi i protokolleve moderne dhe aplikimi i udhërrëfyesve bashkëkohorë në obstetrikë- gjinekologji;

• Kooperimi më aktiv me specialistët e sistemit parësor dhe dytësor për të standardizuar kujdesin shëndetësor në fushën e shëndetit të nënave dhe të foshnjave, për të përmirësuar sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë maternale dhe perinatale në Shqipëri e në Kosovë;

• Zgjerimi i bashkëpunimit me mjekët e familjes si një ndihmesë e madhe në parandalimin dhe vlerësimin e patologjive obstetrike dhe gjinekologjike;

• Evidentimi i kapaciteteve për punë profesionale shkencore-kërkimore dhe ardhja në ndihmë elitës profesionale duke e promovuar atë.