Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Akademia e Shkencave e Shqipërisë

Vendim për shpalljen e listës së pjesëmarrësve në konkurs

 

 

Lexoni Vendim nr.5, datë 24 prill 2019 "Për shpalljen e listës së pjesëmarrësve në konkursin për çmimet shkencore kombëtare të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për vitin 2018"