Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës uron kolegët në Tiranë

Zgjerimi i Akademisë së Shkencave me anëtarët ë rinj dhe avancimi në titullin akademik të dy të tjerëve ka patur jehonë edhe në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës uron kolegët në Tiranë

Akademia e Shkencave zgjerohet me anëtarë të rinj.

Përfundon procesi i zgjedhjes dhe shpallet rezultati i votimit

Akademia e Shkencave zgjerohet me anëtarë të rinj.

Luan Omari

Ceremoni solemne me rastin e 95-vjetorit të lindjes së akademik Luan Omari, Fjala e Kryetarit të Akademisë së Shkencave Akademik Skënder Gjinushi

Luan Omari

Luan Omari

Ceremoni solemne me rastin e 95-vjetorit të lindjes së akademik Luan Omari, Presidenti Meta vlerëson akademikun

Luan Omari

Njesia kerkimore e Bioteknologjise dhe Gjenetikes

Krijohet pranë Akademisë së Shkencave Njësia kërkimore e përkohshme e Bioteknologjisë dhe Gjenetikës

Njesia kerkimore e Bioteknologjise dhe Gjenetikes

Ismail Kadare

Akademia e Shqipërisë propozon Ismail Kadarenë për çmimin Nobel në letërsi

Ismail Kadare

Konferenca e shumëgjuhësisë/Shkup 2020

Në Shkup të Maqedonisë u mbajt Konferenca triditore kushtuar dygjuhësisë, tregjuhësisë, shumëgjuhësisë

Konferenca e shumëgjuhësisë/Shkup 2020

JNTS PAPERS

JOURNAL OF NATURAL AND TECHNICAL SCIENCES (JNTS) - 2019 (2), Vol. XXIV (49)

JNTS PAPERS

Workshop " NanoAlb & Industrial App

Akademia e Shkencave e Shqipërisë, në bashkëpunim me Ministrin e Shtetit pë Mbrojtjen e Sipërmarrjes, zhvilloi sot workshop-in "NanoAlb & Industrial Applications”.

Workshop

 

REAGIMI SHKENCOR KUNDER COVID19

Seksioni i Shkencave Natyrore dhe Teknike miraton kandidaturat për titujt “akademik” dhe “akademik i asociuar” të ASH-së

Lista e kandidaturave që plotësojnë fazën e verifikimit paraprak të konkurrimit për vendet vakante në ASh

Në zbatim të Nenit 8, “Fazat e Konkurrimit”, pika “a”, “Verifikimi paraprak i plotësimit të kritereve të përgjithshme dhe të veçanta prej kandidatëve” e “Rregullores Mbi kriteret e përgjithshme e të veçanta dhe procedurat e pranimit të personelit në strukturën dhe organikën bazë të ASH, si dhe strukturat e ngritura prej saj”, mbështetur në njoftimin e datës 23.10.2020 për vendet e lira në ASH, shpall, më poshtë, listën e kandidaturave që plotësojnë fazën e verifikimit paraprak të konkurrimit për vendet vakante në ASh.

 

1.       Për vendin e Redaktorit Shkencor:

 
                 Brunilda Prifti


2.       Për vendin e Koordinatorit kërkimor-shkencor:

 
                 Edita Pogaçe

 

3.       Për vendin e Specialist i marrëdhënieve me jashtë dhe publikun:

 

                  Dhurata Hamzai

 

                   Afërdita Mali

 

 

 

NJËSIA E BURIMEVE NJERËZORE