Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës uron kolegët në Tiranë

Zgjerimi i Akademisë së Shkencave me anëtarët ë rinj dhe avancimi në titullin akademik të dy të tjerëve ka patur jehonë edhe në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës uron kolegët në Tiranë

Akademia e Shkencave zgjerohet me anëtarë të rinj.

Përfundon procesi i zgjedhjes dhe shpallet rezultati i votimit

Akademia e Shkencave zgjerohet me anëtarë të rinj.

Luan Omari

Ceremoni solemne me rastin e 95-vjetorit të lindjes së akademik Luan Omari, Fjala e Kryetarit të Akademisë së Shkencave Akademik Skënder Gjinushi

Luan Omari

Luan Omari

Ceremoni solemne me rastin e 95-vjetorit të lindjes së akademik Luan Omari, Presidenti Meta vlerëson akademikun

Luan Omari

Njesia kerkimore e Bioteknologjise dhe Gjenetikes

Krijohet pranë Akademisë së Shkencave Njësia kërkimore e përkohshme e Bioteknologjisë dhe Gjenetikës

Njesia kerkimore e Bioteknologjise dhe Gjenetikes

Ismail Kadare

Akademia e Shqipërisë propozon Ismail Kadarenë për çmimin Nobel në letërsi

Ismail Kadare

Konferenca e shumëgjuhësisë/Shkup 2020

Në Shkup të Maqedonisë u mbajt Konferenca triditore kushtuar dygjuhësisë, tregjuhësisë, shumëgjuhësisë

Konferenca e shumëgjuhësisë/Shkup 2020

JNTS PAPERS

JOURNAL OF NATURAL AND TECHNICAL SCIENCES (JNTS) - 2019 (2), Vol. XXIV (49)

JNTS PAPERS

 

REAGIMI SHKENCOR KUNDER COVID19

Seksioni i Shkencave Natyrore dhe Teknike miraton kandidaturat për titujt “akademik” dhe “akademik i asociuar” të ASH-së

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës uron kolegët në Tiranë

 

Zgjerimi i Akademisë së Shkencave me anëtarët ë rinj dhe avancimi në titullin akademik të dy të tjerëve ka patur jehonë edhe në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. 

 

 

Në një telegram urimi që Akademik Mehmet Kraja, kryetar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, i dërgon Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, thotë se me kënaqësi morëm lajmin e zhvillimit të suksesshëm të zgjedhjes dhe avancimit të anëtarëve të rinj të Akademisë së Shkencave, proces i rëndësishëm ky për punën e këtij organi pretigjioz të kulturës e shkencës shqiptare.

 

Më lejoni, vijon urimi i akademik Mehmet Krajës, që, në emër të Akademisë së Shkencës dhe Arteve të Kosovës, t’iu uroj zgjedhjen dhe avancimin anëtarëve të rinj, duke iu dëshiruar sukses në punën kërkimore-shkencore, në ngritje të prestigjit të isntitucionit, të shtetit dhe të kombit shqiptar.

 

Me këtë rast, përfundon urimi, shpreh bindjen e thellë se bashkëpunimi i dy akademive tona në të ardhmen do të vazhdojë dhe do të marrë hov të ri, në realizimin e projekteve dhe synimeve tona të përbashkëta.

 

Me respekt, 

 

Akademik Mehmet Kraja

 

Kryetar i Akademisë së Shkencave dhe Artve të Kosovës.