Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Njoftim për shpalljen e procedurave për zgjedhjen e sekretarit shkencor

 

Kryesia e Akademisё sё Shkencave nё mbledhjen e saj tё datёs 13 nёntor 2019, mbёshtetur ligjit 53/2019 “Pёr Akademinё e Shkencave nё Republikёn e Shqipёrisё”, neni 7 pika 3, neni 9 pika 1, neni 11 pika 1, 8, 9,10 dhe Statutit tё Ash-sё, neni 20, pas vakancёs sё krijuar, vendosi shpalljen e konkurrimit dhe zgjedhjes pёr pozicionin e Sekretarit Shkencor tё ASh-sё sipas kritereve dhe procedurave tё mёposhtme.

 


Lexoni të plotë kriteret.